Ειδικές Ασφαλίσεις

Εκτύπωση

Θεωρούμε υποχρέωση μας, να παρέχουμε λύσεις για όλες τις ενδεχόμενες απαιτήσεις ασφάλισης. Γι ' αυτό, σε συνεργασία με Coverholder των Lloyds' του Λονδίνου, είμαστε σε θέση να προσκομίσουμε Προσφορά Ασφάλισης παντός είδους κινδύνου. Επιπλέον, έχουμε την δυνατότητα δημιουργίας ασφαλιστικού προ'ι'όντος, αναλόγως της περίπτωσης.