Ασφάλιση Υγείας

E-mail Εκτύπωση PDF

Στην ζωή υπάρχουν γεγονότα που ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σε θέση να ελέγξει, υπάρχουν όμως άλλα για τα οποία αδυνατεί να πράξει το ίδιο. Ο λόγος είναι πολύ απλός, καθώς η θέληση του ανθρώπου δεν μπορεί να κυριεύσει τα πάντα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων, αποτελεί η Υγεία.

Σε συνδυασμό με την σταδιακή κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η αναγκαιότητα της Ιδιωτικής Ασφάλισης καθίσταται υψηλής σπουδαιότητας. Περιπτώσεις ελλείψεων υγειονομικού υλικού & εξοπλισμού, φαρμάκων και νοσηλευτικού προσωπικού σχηματίζουν μια σκληρή πραγματικότητα.

Στόχος της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι να λειτουργήσει συμπληρωματικά και παράλληλα με την Κοινωνική Ασφάλιση. Οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν πληθώρα προγραμμάτων υγείας, με καλύψεις προσιτές για κάθε ασφαλιζόμενο. Ενδεικτικά, αναφέρονται: πληρωμή εξόδων νοσηλείας, νοσοκομειακό ? χειρουργικό επίδομα, διαγνωστικές εξετάσεις, check ? up, προγεννητικός έλεγχος, κλπ.

Η εταιρεία μας φροντίζει για την διάθεση αξιόπιστων προγραμμάτων μέσω φερέγγυων ασφαλιστικών εταιρειών. Προσαρμόζουμε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες σας, στην κορυφή του ενδιαφέροντος μας.

Login FormYou are here Προϊόντα & Υπηρεσίες Ασφάλιση Υγείας