Ασφάλιση Σκαφών

Εκτύπωση

Οι  κίνδυνοι που υφίστανται κατά την διάρκεια της χρήσης ενός σκάφους, ανέλκυση ? καθέλκυση ?πλεύση , καλύπτονται μέσω της συγκεκριμένης ασφάλισης. Η ασφάλιση ?Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων? από πλευράς πλοιοκτήτη καθίσταται υποχρεωτική.

Παρέχουμε όλες τις κατάλληλες ασφαλιστικές επιλογές, έτσι ώστε η θαλάσσια εμπειρία των πελατών μας να είναι διαρκώς καλυμμένη.