Ασφάλιση Οχημάτων

E-mail Εκτύπωση PDF

Είναι υποχρεωτική και η πιο συνηθισμένη σήμερα. Περιλαμβάνει καλύψεις για όλους τους κινδύνους που εγκυμονούν από την στιγμή που το όχημα τίθεται σε κυκλοφορία. Οι βασικές καλύψεις είναι: ?Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για Σωματικές Βλάβες?, ?Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για Υλικές Ζημίες? και ?Ζημίες από Ανασφάλιστο Όχημα?.

Η εταιρεία μας προσφέρει ένα πολύ μεγάλο εύρος ασφαλιστικών προγραμμάτων μέσω των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών, ικανό να καλύψει όλες τις απαιτήσεις των πελατών.

Login Formsunergazomenosunergeio-banner

zantes-elastika

You are here Προϊόντα & Υπηρεσίες Ασφάλιση Οχημάτων