Ασφάλιση Μεταφορών

E-mail Εκτύπωση PDF

Αφορά την ασφάλιση εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά τους με χερσαία, θαλάσσια ή αεροπορικά μέσα. Καλύπτει  κινδύνους από τον τόπο του αποστολέα έως και τον τόπο του παραλήπτη και για όλο το χρονικό διάστημα της μεταφοράς των εμπορευμάτων. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις των ασφαλισμένων μπορεί να σχετίζονται  με την καταστροφή του εμπορεύματος ή την καθυστερημένη άφιξη του στον τόπο προορισμού του. Στο ασφάλισμα (αποζημίωση) μπορεί να προστεθούν: ?Δαπάνες Μεταφοράς?, ?Τελωνειακοί Δασμοί? και ?Λοιπές Επιβαρύνσεις και Προσδοκώμενο Κέρδος?.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στον κλάδο, λόγω της πολυετούς ενασχόλησης μας με επιχειρήσεις που καθημερινά καλούνται να ασφαλίσουν τη μεταφορά των εμπορευμάτων τους έναντι Παντός Κινδύνου.

Login FormYou are here Προϊόντα & Υπηρεσίες Ασφάλιση Μεταφορών