Ασφάλιση Κατά Παντός κινδύνου

E-mail Εκτύπωση PDF

Η δημιουργία της στοχεύει στην πλήρη κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου από ένα ευρύ φάσμα κινδύνων που εγκυμονούν. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι εξαρχής γίνεται σαφές ότι παρέχεται κάλυψη για όλες τις περιπτώσεις ζημιών που θα επέλθουν, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αυτές μπορεί να σχετίζονται με την αναμενόμενη φθορά των περιουσιακών στοιχείων λόγω της παρόδου του χρόνου ή με κομβικά γεγονότα που οδηγούν στην παύση της ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (όπως είναι ο πόλεμος, η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης, κλπ). Η σχέση μας με τον συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης είναι πολυετής, καθότι συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις που απαιτούν να διασφαλίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από κάθε φύσεως κίνδυνο. 

Login FormYou are here Προϊόντα & Υπηρεσίες Ασφάλιση Κατά Παντός κινδύνου