Εταιρικό προφίλ

Εκτύπωση

Οι δραστηριότητες της οικογένειας Μυλωνά στην ασφαλιστική αγορά ξεκινούν προ 60 ετών με την εταιρία «ΚΟΣΜΟΣ» και εν συνεχεία με την εταιρία «AGF KOSMOS».

Το 1998 δημιουργείται η «Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.» εταιρία ασφαλιστικών πρακτορεύσεων και δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Σήμερα η «ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.» παρέχει πλήρεις ασφαλιστικές και επενδυτικές υπηρεσίες διαμέσου ενός μεγάλου και καλά οργανωμένου δικτύου συνεργατών. Συνεργάζεται με ασφαλιστικές εταιρίες  ασκώντας όλους τους κλάδους ασφαλειών.

Οι συνεργάτες και οι πελάτες μας ξέρουν ότι ανήκουν σε μία εταιρία που πάντα ενεργεί με κριτήριο την προστασία των συμφερόντων τους.