Οργανόγραμμα Εταιρείας

E-mail Εκτύπωση PDF

 

Θέση

 

Ονοματεπώνυμο

Εσωτερικό τηλέφωνο

Διευθυντής

Μυλωνάς Κωνσταντίνος

401

Υποδιευθυντές

Μυλωνάς Ευάγγελος (διεύθυνση πωλήσεων)

418

Μυλωνάς Σπύρος

415

Λογιστήριο

Μυλωνά Μαρία

410

Εκδόσεις κλάδου αυτοκινήτων & εξυπηρέτηση συνεργατών

Κωστοπούλου Ροδή

414

Εκδόσεις Λοιπών κλάδων & εξυπηρέτηση συνεργατών

Βογιατζή Βάγια

412

Εξυπηρέτηση πελατών & κλάδου ζωής Χωρινού Ιωάννα 416

Μηχανογράφηση & Διαχείριση Ζημιών

Ιορδάνου Λάζαρος

417

You are here Εταιρικό Προφίλ Οργανόγραμμα Εταιρείας